in

Revize elektro Praha provádí také revize komínů

Stejně jako u revize hromosvodů, je i u revize komínů stanoven pravidelný interval kontrol. V praxi to většinou funguje tak, že se revize spalinových cest provede jednou do roka, zpravidla mezi dvěma topnými sezónami. https://www.maximagazin.cz/revize-elektro-praha-provadi-take-revize-kominu/

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Aerifikace trávníku aneb jak dospět k dokonalému anglickému pažitu?

Revize elektro Praha provede pečlivou kontrolu všech elektrických spotřebičů