in

Revize elektro aneb jak probíhá pravidelná kontrola elektrospotřebičů?

Veškeré podrobnosti pravidelných kontrol jsou popsány v normě číslo ČSN 331600, ovšem v úvahu musíte brát také některé další zákony a vyhlášky. Konkrétně se jedná o zákoník práce a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  https://svetplus.cz/revize-elektro-aneb-jak-probiha-pravidelna-kontrola-elektrospotrebicu/

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Revize elektro a kontroly komínů spolu úzce souvisí. Ptáte se, jak?

Revize elektro aneb proč je důležité kontrolovat elektrické obvody?