in

Jímka: Kvalitní nádrž na zachycení odpadních vod

 Díky spolehlivé statice se hodí do míst s vyšším statickým zatížením – skalnaté podloží, jílovito-písčité podloží, ovšem bez známek spodní vody. Dalším druhem jímky je pak dvouplášťová jímka. https://www.ctu-si.cz/l/jimka-kvalitni-nadrz-na-zachyceni-odpadnich-vod/

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Čistírna odpadních vod: Samonosná nádrž pro spolehlivé čištění odpadních vod

Jímka: Plastové podzemní jímky různých typů