in

inženýrsko-geologický průzkum aneb kdy se musí provádět?

 Jeho hlavním úkolem je analyzování stavebního pozemku z hlediska základových poměrů. Kromě toho je během průzkumu zpracována potřebná dokumentace a také návrh optimálního způsobu založení stavby vzhledem ke geologickému podloží. https://hlavnizpravy.cz/inzenyrsko-geologicky-pruzkum-aneb-kdy-se-musi-provadet/

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Plazmový řezací stroj aneb jak probíhá chlazení přístroje?

Inženýring aneb jak vybudovat studnu?