in

Inženýrsko-geologický průzkum aneb jak je zkoumána kvalita podloží?

Ty jsou u malých staveb prováděny ruční vibrační soupravou s hloubkovým dosahem až 4 metry. Její obrovskou výhodou je mobilita a také minimální poškození terénu, takže následující výkopové práce nejsou nijak ovlivněny. https://medium.seznam.cz/clanek/studio-pexova-inzenyrsko-geologicky-pruzkum-aneb-jak-je-zkoumana-kvalita-podlozi-1207

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Inženýrsko-geologický průzkum aneb proč jej provádět?