in

Hydrogeologický průzkum: Komplexní služby v oblasti hydrogeologie

Proto je vyhloubena zemní sonda, která je v několika cyklech naplněna vodou a poté se nechá vsakovat. Hydrogeolog během zkoušky monitoruje zasakování odpadních vod (případně dešťových) a podle výsledků vypočítá infiltrační kapacitu horniny pro správné naprojektování řešení.

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Tisk Plzeň: Rozmanité možnosti pro kvalitní tiskoviny

Hydrogeologický průzkum: Pro vše, co souvisí s podzemní vodou