in

Hydrogeologický posudek: kvalitní základ vodohospodářských staveb

Kromě hydrogeologického posudku můžete využít také inženýrsko geologický průzkum. Ten se vyplatí provést při stavbě nového domu, zahrnuje sondážní práce a podrobně zdokumentuje základové poměry. V kombinaci s hydrogeologickým průzkum je pak využíván také pro realizaci vsakovacích zařízení dešťových vod.  https://in-in.cz/hydrogeologicky-posudek-kvalitni-zaklad-vodohospodarskych-staveb/

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Hydrogeologický posudek – odborné vyjádření pro realizaci různých projektů

Grafické studio Plzeň – kompletní služby reklamy