in

Elektronická docházka – pro snadnější administrativu

Jednou z funkcí je právě elektronická docházka. Zajistí přehled o počtu dětí na daný den, umožňuje automatický výpočet školného a stravného podle plánu docházky a podle reality. Podklady pro platbu navíc doručí rodičům rovnou do jejich profilu.

What do you think?

Written by Seo Geminet

Napsat komentář

Informační systém pro mateřské školy – praktický přehled

Aplikace pro školky – pro jednodušší administrativu